Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

09 April 2009

Penal Syariah HPA Nusantara dan bidang tugasnya.

Anggota penal syariah PT HPA Nusantara ialah seperti berikut:-
1. Dr Ishak bin Sulaiman (Malaysia) - Ketua
2. Ustaz Ahmad Adnan Fadzil(Malaysia) - Timbalan ketua/setiausaha
3. Prof.Dr KH.Dindin Hafidhuddin (Indonesia)
4. Dr Muslih bin Abdul Karim(Indonesia)
5. Ustaz Azahari Hatim (Indonesia)

Tugas-tugas penal syariah
1. Memastikan peniagaan MLM HPA Nusantara mengikut syariat Islam
2. Menjadi rujukan jika berlaku masalah antara direktor.
3. Memutuskan tindakan displin bagi pemecatan distributor yang melanggar etika syarikat
4. Memutuskan kehalalal sesuatu produk yang ingin dipasarkan jika terdapat pertikaian.

No comments: