Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

28 April 2009

KOPERASI HPA WAHIDA.

'suatu hari nanti kita akan mempunyai bank kita sendiri".Sebenarnya kita boleh merealisasikan fungsi sebuah bank dengan memperkuatkan koop.Di bawah akta koop ia boleh bertindak sebagai badan peniagaan sama seperti bank.InsyaAllah koop HPA Wahida akan menuju kearah itu bagi menjadi sebuah koop contuh di Malaysia.
Setiap ahli boleh membeli syer seperti yang diputuskan dan sekiranya wang itu diperlukan kembali dengan kadar segera maka pehak koop akan menjual syer tersebut dalam tempoh masa terdekat.Saya dimaklumkan bahawa koop tidak mempunyai masalah bagi mengeluarkan wang syer dalam temph terdekat kerana ramai ahli yang sedia ada mahu membeli syer-syer tersebut.InsyaAllah.

No comments: