Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

24 August 2008

Talkum mendapat pemintaan tinggi

Talkum IJK dan MBK (lelaki $ perempuan) kini telah mula diedarkan ke cawangan-cawangan HPA diseluruh Malaysia.Sebelum ini talkum MBK(wanita) telah diedarkan dan tidak sampai satu minggu telah habis dipasaran.Semua yang menggunakanya memuji produk tersebut dan kini talkum itu dikeluarkan beriringan untuk talkum lelaki.

Disamping baunya yang wangi talkum ini mempertengahkan idea IJK (Inilah Jalan Kami) dan idea MBK(Mari bersama kami).IJK adalah sebuah buku peniagaan yang menjadi tujuan kenapa HPA berniaga dan MBK juga sebuah prinsip dasar yang membezakan peniagaan HPA dengan peniagaan yang lain.Buku ini boleh dibeli sebagai usaha memahami perjalanan peniagaan HPA.

No comments: