Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

23 August 2008

Koperasi HPA Wahida

Koop akan mengadakan mesyuarat agongnya pada esok hari 23/8/08 di Pejabat Hpa Kajang.Mesyuarat Agong yang merupakan kuasa tertinggi dalam organisasi koop akan memutuskan kadar dividen yang bakal diberikan kepada pelabur yang membuat simpanan sebelum jun 2007.
Koperasi HPA baru masuk tahun kedua dengan melibatkan diri dalam penjualan bahan mentah kopi kepada HPA industri.Pemintaan kopi radix yang meningkat memungkinkan koperasi mampu meberikan dividen yang tinggi pada ahli.

Pada tahun ini apabila HPA memperkenalkan RFC ,saya melihat koperasi boleh membuka RFC nya sendiri dan melibatkan diri dalam bidan pertanian seperti pertenakan dan penanaman yang melibatkan keperluan HPA sebagai pemasarnya.

Namun bagitu kesemuanya memerlukan satu badan pengurusan yang cekap dan alp yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan perubahan semasa.

1 comment:

Sama Impian said...

saya sangat setuju KOOP memainkan peranan dalam memajukan produk HPA seperti RFC. jika dibuka kepada individu, 1juta modal permulaan. ia tidak menepati Moto HPA. saya nampak ia ke arah mencari keuntungan individu.
Koop pun boleh menjalankan bisnes Recycle plastik dan kertas produk HPA.