Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

20 August 2009

Tenaga Mahir.

Pehak ITHPA masih lagi mencari tenaga mahir dalam apa jua bidang untuk menjadi pensyarah. Mereka yang memohon tidak ada syarat umur malah lebih diberi keutamaan kepada mereka yang berpengalaman melebihi 20 tahun. Ini bertujuan agar ITHPA berjaya mengeluarkan pekerja yang berdaya saing diperingkat tempatan dan global. Pemohonan tersebut bolehlah di tujukan terus kepada bahagian ITHPA. Sehingga kini lebih daripada 50 orang sedang mengikuti kelas ini. InsyaAllah.

No comments: