Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

18 March 2009

Akad - ijab kabul

Ijab kabul merupakan isyarat persetujuan walaupun tidak ada ungkapan suara.Sah jual beli jika sama-sama meredhoi dengan wang dan produk yang bertukar tangan.Perubahan zaman yang canggih menyebabkan keluasan fikh perlu diamalkan seperti sesaorang yang membeli minuman dari petisejuk yang cuma memasukan wang siling.Kita memerlukan pakar-pakar ekonomi Islam bagi membincangkan peniagaan hari ini berdasarkan hukum-hukum syariat.

Jika ini dapat dilakukan saya meyikini kita akan dapat keluar daripada kesempitan pandangan yang menyebabkan umat Islam terpinggir dari arus ekonomi dunia.Akibat daripada inilah akhirnya Islam menjadi jumud dan mundur untuk mentadbir dunia dengan Deen Ilahi.

No comments: