Pusat-Latihan-Perubatan-JAWI

28 July 2008

Zaman inflasi.

Kita akan mengharungi zaman ini dengan bijaksana.Kepada semua ahli pengurusan perlu mempertimbangkan kos-kos yang boleh di kurangi dengan tidak menyekat aktiviti ekonomi harian.Banyakan aktiviti di cawangan-cawangan kita yang ujud dan elakan daripada penggunaan hotel kecuali dalam keadaan yang perlu.

Tumpuan tempat pertemuan di dua lokasi utama iaitu di HQ Perlis dan Sungai Petani.Pehak pengeluaran perlu mempertingkatkan kecekapan dengan melihat pengurangan kos-kos yang terlibat.Insentif pengurangan kos di buka semula kepada cadangan penjimatan yang diterimapakai.(sila gunakan borang khas tuntutan insentif).

RC team akan diujudkan kembali untuk melihat kemungkitan kitar semula barangan yang terbuang.InsyaAllah.

No comments: